Taking Care Together

Trots in de zorg

Privacy

Trotsindezorg

Je leest op dit moment de privacyverklaring van Trotsindezorg. De website Trotsindezorg.nl is een gezamenlijk initiatief van We're someone, LandelijkeMediaGroep en Xuntos. Hierna te noemen Trotsindezorg

Doel gegevens

Er wordt met een aantal doeleinden persoonsgegevens verzameld. Deze worden hieronder toegelicht. De gegevens worden gedeeld met We're someone, LandelijkeMediaGroep en Xuntos

Het versturen van nieuwsbrieven
Trotsindezorg stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je naam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van Trotsindezorg. Daarnaast kan je mondeling of schriftelijk gevraagd worden om je aan te melden.

Contact opnemen
Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Trotsindezorg via de website of als wij telefonisch contact opnemen met jou. Op de website en telefonisch wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres en vraag of opmerking.

Analytics
De website van Trotsindezorg verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt. Deze gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers.

Ontvangers

De gegevens die Trotsindezorg ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

MailChimp
De nieuwsbrieven worden verzonden met MailChimp. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, worden jouw e-mailadres en naam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen MailChimp.

Hosting
De website en back-ups van de website worden gehost bij een Nederlandse provider. Gegevens die jij achterlaat op de website van Xuntos worden op de servers opgeslagen. Backups worden versleuteld opgeslagen op de server.

CRM
Wanneer jij contact opneemt met Trotsindezorg of wanneer wij contact met jou hebben opgenomen, zullen jouw gegevens al dan niet via de website worden verzameld in ons CRM (Customer Relationship Management).

Opslagperiode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Trotsindezorg, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

Het versturen van nieuwsbrieven
Jouw e-mailadres en naam worden opgeslagen in MailChimp. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kunt echter te allen tijde uitschrijven via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar privacy@xuntos.nl.

Contact opnemen
Op het moment dat je contact opneemt met Trotsindezorg via mail, worden de gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. De opslag van deze gegevens is voor onbepaalde tijd.

Analytics
De gegevens die Analytics op de website verzamelt zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

CRM
Op het moment dat wij contact met je opnemen, worden gegevens zoals bijvoorbeeld je naam en e-mailadres, opgeslagen in ons CRM. De opslag van deze gegevens is voor onbepaalde tijd.

Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerder genoemde systemen en software.

De persoonsgegevens die door Trotsindezorg of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie.

Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar Trotsindezorg. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces.

De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten dat toegang heeft tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Trotsindezorg privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

Tenslotte is het domein van Trotsindezorg ondertekend met DNSSEC. Dit is een extra hulpmiddel waarmee de ‘bewegwijzering’ van de website veiliger en vertrouwder wordt.

Jouw rechten

Recht op inzage
Je hebt het recht om te allen tijde jouw gegevens op te vragen die bij Trotsindezorg vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Trotsindezorg. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

Recht op rectificatie
Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Trotsindezorg. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.

Recht op overdracht
In het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, heb je recht op overdracht van jouw gegevens. Hierbij dient Trotsindezorg al jouw opgeslagen gegevens over te dragen aan de andere partij.

Recht op wissen van gegevens
Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Trotsindezorg vastgelegd zijn? Dan heb je recht op het laten wissen van jouw gegevens.

Recht op het indienen van een klacht
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, wanneer je vindt dat Trotsindezorg niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via deze link.

Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
Wil jij niet dat Trotsindezorg jouw gegevens gebruikt? Dan heb je recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.

Het gebruik maken van deze rechten kan via privacy@xuntos.nl onder toezending van een kopie identiteits-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id-bewijs nummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Ons streven is om binnen een week te reageren.

Plichten

Trotsindezorg verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Trotsindezorg via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit worden verkocht aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Jouw e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Wanneer deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Trotsindezorg de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn om gegevens die jij hebt gedeeld met Trotsindezorg met andere dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

Trotsindezorg behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Trotsindezorg dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Trotsindezorg te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

Saturnusstraat 60 - Unit 8
2516 AH Den Haag
Telefoon: +31 85 401 22 82
E-mail: privacy@xuntos.nl